Tuesday, July 22, 2008

Wayang Kulit atau Wayang Purwo

WAYANG PURWA

A. UMUM

Wayang Purwa iku salah sawijining saka pira-pira kesenian wayang sing ana, kayata Wayang Gedog, Wayang Madya, Wayang Klitik, Wayang Wahyu, Wayang Wahono, lan sapiturute.

Wayang Purwa wis ana luwih saka satusan tahun kepungkur, kang mulane kanggo upacara manembah marang rohe nenek moyang.

Perkembangane kebudayan manungsa melu njalari lakukne perkembange wujude Wayang Purwa.

Perkembangane Wujude Wayang Purwa kang cepet nalika jaman Wali Sanga, khususe jaman Sunan Kalijaga.

B. PENGATURAN JEJERE WAYANG

Cacahe Wayang sakothak iku beda-beda, ana sing nganti tekan 400 wayang, 350 wayang, 180 wayang, lan ana sing kurang saka kuwi gumantung marang karepe dalang sing duweni. Wayang sing akeh amarga ana wayang sing kembar utawa dobel.

Pengaturan wayang kang ditancepake ing debog (wit gedhang) ning kelir iku kasebut Simpingan. Simpingan mono dipilah dadi loro, yaiku: Simpingan Tengen lan Simpingan Kiwa.

Wayang kang disimping ing sisih tengen (diurutke saka pinggir), yaiku:

- Prabu Tuguwasesa

- Raden Werkudara, saka pirang-pirang wanda/wujud.

- Raden Bratasena, saka pirang-pirang wanda/wujud.

- Bethara Rama Parasu.

- Raden Gathutkaca, saka pirang-pirang wanda/wujud.

- Ontorejo.

- Anoman, saka pirang-pirang wanda/wujud.

- Prabu Kresna, saka pirang-pirang wanda/wujud.

- Prabu Rama.

- Prabu Harjuna Sasrabahu.

- Prabu Pandu.

- Raden Arjuna.

- Raden Abimanyu.

- Begawan Palasara.

- Begawan Sekutrem.

- Wayang Anakan/Putran.

- Wayang Bayi

Dene wayang kang disimping ing sisih kiwa (diurutke saka pinggir), yaiku:

- Buto Raton (Kumbakarno).

- Buta Enom (Patih Prahasta, Patih Surantimantra).

- Prabu Rahwana.

- Wayang Bapang (Ratu Sabrang).

- Wayang Boma (Boma Nerakasura).

- Raden Indrajid.

- Raden Trisirah, Trinetra lan sapiturute.

- Prabu Baladewa

- Raden Kakrasana.

- Prabu Salya.

- Prabu Matswapati

- Prabu Duryudana

- Prabu Kurupati.

- Prabu Karna.

- Raden Ugrasena.

- Raden Setyaki

- Raden Samba.

- Raden Narayana


GUNUNGAN

Gunungan iku wayang kang wujude kaya gunung, uga kasebut Kayon.

Gunungan dipilah ana loro, yaiku:

- Kayon Gapuran

- Kayon Blumbangan.

Cirine Kayon Gapuran:

- Bentuke ramping.

- Luwih dhuwur tinimbang Kayon Blumbangan.

- Sisih ngisor ana gambar gapura kang dijaga dening Buto kembar ing sisih kiwa lan tengen.

- Sisih buri kalukis geni angulat-ulat.

Cirine Kayon Blumbangan:

- Bentuke Lemu.

- Luwih cendhek tinimbang Kayon Gapuran.

- Sisih ngisor ana gambar telaga kang bening banyune.

- Tengahe telaga ana iwake.

- Sisih buri kalukis geni angulat-ulat.

Gunane Gunungan:

- Tanda diwiwiti pakeliran wayang.

- Tanda ganti adegan.

- Kangga gambarake suasana.

- Kangga gambarake apa kang ora ana wayange.

- Kangga tanda silih wanci.

- Kangga gambarake banyu, angin, geni.

- Tanda pungkasane pakeliran wayang.


PARA DEWA


BATARA GURU

1.

Sesebutan

:

Hyang Jagad Pratingkah; Sang Hyang Catur Buja; Sang Hyang Manikmaya; Sang Hyang Jagadnata; Sang Hyang Nilakanta, Sang Hyang Girinata, Sang Hyang Pramesti Guru

2.

Panggonane

:

Kayangan Jonggiri Saloka; Jonggiri Kaelasa; Arga Dunilah; Triloka,

3.

Garwa

:

Dewi Uma dan Dewi Laksmi

4.

Bapak

:

Sang Hyang Tunggal; Dewa Ruci

5.

Anak

:

- Dewi Uma

:

1.

Batara Indra

:

2.

Batara Bayu

:

3.

Batara Wisnu

:

4.

Batara Brahma

:

5.

Batara Kala

- Dewi Laksmi

:

1.

Batara Sakra

:

2.

Batara Mahadewa

:

3.

Batara Asmara

6.

Titihan

:

Lembu Andini


BATARA NARADA

1.

Sesebutan

:

Sang Hyang Kaneka Putra

2.

Panggonane

:

Kayangan Suduk Pangudal-Udal

3.

Ibu

:

Dewi Laksmi


BATARI DURGA

1.

Sesebutan

:

Dewi Uma

2.

Panggonane

:

Kayangan Sentra Gandamayit

3.

Suami

:

Betara Guru dan Betara Kala

4.

Bapak

:

5.

Anak

:

- Betara Guru

:

1.

Batara Indra

:

2.

Batara Bayu

:

3.

Batara Wisnu

:

4.

Batara Brahma

:

5.

Batara Kala


BATARA BRAMA

1.

Sesebutan

:

2.

Panggonane

:

Kayangan Arga Dahana

3.

Garwa

:

Dewi Saraswati

4.

Bapak

:

Betara Guru

5.

Ibu

:

Dewi Uma

6.

Anak

:

Dewi Dresanala

7.

Kekuasaan

:

Menguasai Api


BATARA INDRA

1.

Sesebutan

:

2.

Panggonane

:

Kayangan Jonggiri Saloka

3.

Bapak

:

Betara Guru

4.

Ibu

:

Dewi Uma

5.

Anak

:

1.

Batari Tara

2.

Batari Tari

3.

Batari Gagar Mayang

4.

Batari Supraba

6.

Kekuasaan

:

Mengelola kayangan tempat para dewa dan dewi


BATARA ANTABOGA

1.

Sesebutan

:

2.

Panggonane

:

Kayangan Sapta Pratala

3.

Bapak

:

4.

Ibu

:

5.

Anak

:

Dewi Nagagini

6.

Kekuasaan

:

Menguasai Ular


BATARA BAYU

1.

Sesebutan

:

2.

Panggonane

:

Kayangan Panglawung

3.

Bapak

:

Betara Guru

4.

Ibu

:

Dewi Uma

5.

Anak

:

Prabu Bhima

6.

Kekuasaan

:

Menguasai Angin


BATARA KAMAJAYA

1.

Sesebutan

:

2.

Panggonane

:

Kayangan Cokrokembang

3.

Bapak

:

Betara Ismaya (Semar)

4.

Ibu

:

Dewi Kaniraras

5.

Isteri

:

Batari Ratih

6.

Kekuasaan

:

Kebahagian Rumah Tangga


BATARA SURYA

1.

Sesebutan

:

2.

Panggonane

:

Kayangan

3.

Bapak

:

Betara Ismaya (Semar)

4.

Ibu

:

Dewi Kaniraras

5.

Isteri

:

6.

Kekuasaan

:

Menguasai Matahari


BATARA WISNU

1.

Sesebutan

:

2.

Panggonane

:

Kayangan Utarasegara

3.

Bapak

:

Betara Guru

4.

Ibu

:

Dewi Uma

5.

Isteri

:

Dewi Pertiwi

6.

Kekuasaan

:

Memelihara ketentraman dunia

7.

Tithan

:

Garuda Brihawan


BATARA KALA

1.

Sesebutan

:

2.

Panggonane

:

Kayangan Sela Matupeng

3.

Bapak

:

Betara Guru

4.

Ibu

:

Dewi Uma

5.

Isteri

:

Batari Durga

6.

Kekuasaan

:

Lambang Angkara Murka


BATARA YAMADIPATI

1.

Sesebutan

:

2.

Panggonane

:

Kayangan Argodumilah

3.

Bapak

:

Betara Ismaya (Semar)

4.

Ibu

:

Dewi Kaniraras

5.

Isteri

:

6.

Kekuasaan

:

Mencabut Nyawa dan Menguasai Neraka

1 comment:

Anonymous said...

KEREN